Site logo

Lietošanas Noteikumi

Lietošanas noteikumi

Paldies, ka izmantojat mājaslapu nomājam.lv. Lūdzu, iepazīstieties ar šiem lietošanas noteikumiem, kas nosaka jūsu un mūsu attiecības un pienākumus saistībā ar mājaslapas izmantošanu.

  1. Pieņemšana un noteikumu akceptēšana

1.1. Jūs piekrītat un apņematies ievērot šos lietošanas noteikumus, izmantojot mājaslapu nomājam.lv. Ja jūs nesaprotat vai nesakārtosiet šos noteikumus, lūdzu, neizmantojiet mājaslapu.

1.2. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos lietošanas noteikumus pēc saviem ieskatiem. Ja mēs veicam būtiskas izmaiņas, mēs paziņosim par tām mājaslapā vai citā piemērotā veidā. Jūsu turpmāka mājaslapas izmantošana pēc šo izmaiņu publiskošanas tiek uzskatīta par jūsu piekrišanu grozītajiem noteikumiem.

  1. Intelektuālais īpašums

2.1. Mājaslapa nomājam.lv un tās satur (ieskaitot tekstus, attēlus, logotipus, dizainu un citas informācijas) ir mūsu intelektuālā īpašuma tiesību objekti un ir aizsargāti ar attiecīgajiem autortiesību, preču zīmju un citiem intelektuālā īpašuma tiesību aktiem. Jums ir aizliegts neautorizēti kopēt, modificēt, izplatīt vai izmantot mūsu intelektuālo īpašumu jebkurā veidā bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

2.2. Jūs varat izmantot mājaslapu un tās saturu tikai personīgiem, nekomerciāliem mērķiem. Jums nav atļauts izmantot mājaslapu tirdzniecības, reklāmas vai citiem komerciāliem nolūkiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

  1. Lietotāja rīcība

3.1. Jūs apņematies izmantot mājaslapu saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un šiem lietošanas noteikumiem.

3.2. Jūs piekrītat, ka jūsu izmantotā rīcība un sniegtā informācija mājaslapā nepārkāpj trešo pu

šu tiesības, neatļaujami neatklāj biznesa noslēpumus, autortiesību vai citus intelektuālā īpašuma tiesību objektus.

  1. Atbildība un garantijas

4.1. Mēs cenšamies nodrošināt precīzu un aktuālu informāciju mājaslapā, taču neuzņemamies atbildību par informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Jūs izmantojat mājaslapu uz savu risku, un mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties mājaslapas izmantošanas rezultātā.

4.2. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādām problēmām vai bojājumiem, kas rodas jūsu datoram vai datu zudumu, izmantojot mājaslapu.

  1. Saite uz trešo pušu vietnēm

5.1. Mājaslapa var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm, kas nav pakļautas mūsu kontrolei. Mēs neuzņemamies atbildību par šo vietņu darbību, saturu vai privātuma politikām. Jūs apzināties un piekrītat, ka izmantojat šīs saites uz trešo pušu vietnēm uz savu risku.

  1. Izmantošanas ierobežojumi

6.1. Jums ir aizliegts izmantot mājaslapu tādā veidā, kas varētu ietekmēt mājaslapas darbību vai mājaslapas infrastruktūru, vai veikt jebkādas darbības, kas var traucēt citu lietotāju izmantošanu vai drošību.

6.2. Jums ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas varētu apiet mājaslapas drošības pasākumus vai mēģināt piekļūt neautorizētai informācijai vai citiem lietotāju datiem.

  1. Beigu noteikumi

7.1. Šie lietošanas noteikumi ir spēkā, kamēr jūs izmantojat mājaslapu. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt vai ierobežot jūsu piekļuvi mājaslapai bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības.

7.2. Šie lietošanas noteikumi tiek regulēti Latvijas likumiem, un strīdi, kas saistīti ar mājaslapas izmantošanu, tiks risināti Latvijas tiesās.

Ja jums ir jautājumi vai neskaidrības par šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot norādītās kontaktinformācijas detaļas.

Pēdējās izmaiņas: 16.05.2023.

Šie lietošanas noteikumi ir spēkā no 16.05.2023.